เหตุใด WoW Dragonflight ได้รับความสนใจน้อยกว่าส่วนเสริมอื่น

เหตุใด WoW Dragonflight ได้รับความสนใจน้อยกว่าส่วนเสริมอื่น

Blizzard ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าส่วนขยายต่อไปสำหรับเกม World of Warcraft เป็น Dragonflight และการต้อนรับในหมู่ชุมชน MMO ถูกแบ่งออก ในขณะที่กิจกรรมการประกาศสำหรับเกม Dragonflight ไปได้ด้วยดี ผู้เล่น World

Back to Top